Dokumentai

LASV ĮSTATAI:

 

 pdf_zenkliukas.png Lietuvos asociacijos "Sportas visiems" įstatai

 

Informacija LASV nariams dėl ataskaitų

Siekiant objektyviai įvertinti Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ 2016 m. veiklos rezultatus bei surinkti patikimus statistikos duomenis visas LASV organizacijas kviečiame pateikti ataskaitas už šių metų veiklą pagal šias formas:

 

 2016 m.  ataskaitų formos

 ms_word_icon.png Pažyma apie LASV narės programos vykdymą 2016 metais.

ms_word_icon.png Ataskaita už 2016 programą.

ms_word_icon.png Juridiškai registruotų sporto klubų sąrašas

ms_word_icon.png Juridiškai neregistruotų klubų sąrašas

 

2013 m.  ataskaitų formos

ms_word_icon.png 2013 m. renginių ataskaita

ms_word_icon.png Juridiškai registruotų klubų sąrašas

ms_word_icon.png Neregistruotų klubų sąrašas

ms_word_icon.png Pažyma apie veiklą

 

Ataskaitos turi būti pateiktos iki ataskaitos formose nurodytų datų.


Valstybiniai dokumentai

 

pdf_zenkliukas.png Baltoji knyga dėl sporto (2007-07-11, EBK)

pdf_zenkliukas.png Lisabonos sutartis (glaustai) (2007-12-13, ES)

pdf_zenkliukas.png Lisabonos sutartis (pilnas tekstas) (2007-12-13, ES)

pdf_zenkliukas.png Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatymas (2008-04-18, LR įstatymas Nr. X-1501, Žin., 2008, Nr. 47-1752)

pdf_zenkliukas.png Dėl 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo (2011-03-24, LRS Nutarimas Nr. XI-1296, Žin., 2011, Nr. 41-1942)

 

Deklaracijos

 

pdf_zenkliukas.png Pasaulinės IOC „Sportas visiems“ konferencijos (Pekinas) deklaracija (2011-09 -24)

 

Asociacijos dokumentai

 

pdf_zenkliukas.png Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės (2011-03-29)

 

Ataskaitų formos asociacijos nariams

 

ms_word_icon.png LASV organizacijos - narės 2011 metų veiklos pažyma (2011-10-11)

ms_word_icon.png Priedas Nr 1 vykdytų renginių sąrašas (2011-10-11)

ms_word_icon.png Priedas Nr. 2 Juridinių sporto klubų sąrašas (2011-10-11)

ms_word_icon.png Priedas Nr. 3 Neregistruotų sporto klubų sąrašas (2011-10-11)

Veiklos partneriai
Visos teisės saugomos. © 2011-2015 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“
BTT Group
Sprendimas: