TAFISA

FIZINĖ VEIKLA, SPORTAS VISIEMS IR SVEIKATA

TAFISA generalinės asamblėjos rezoliucija

2005 m. rugsėjo 20 d., Varšuva

 

TAFISA ( tarptautinė sporto visiems asociacija) ir jos 103 narės

 • priekaištauja tiems, kurie mažina fizinę veiklą kasdieniniame gyvenime bei didesnį dėmesį skiria mechaninėms ir elektroninėms priemonėms laisvalaikyje, švietime, darbe ir transporte
 • supranta sėdimo gyvenimo stiliaus pavojų žmonių sveikatai išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse
 • supranta, kad yra stiprūs ryšiai tarp fizinio pasyvumo, chroniškų ligų bei pirmalaikės mirties ir gerai supranta, kokią įtaką tai daro individui bei kiek tai kainuoja visuomenei
 • suvokia, kad neveiklumo bei atitinkamų dietų kombinacija ( kiek daug suvartojama riebalų, cukraus ir druskos, ir kiek mažai daržovių ir vaisių) veda sveikatą į pavojų
 • teigia, kad sportas visiems ir fizinis aktyvumas – tai atoveikio jėga prieš sveikatos prastėjimą

 

Pripažindama aukščiau paminėtus teiginius TAFISA narės organizacijos


 • suprasdamos sporto ir sporto visiems būtinumą, įtraukia į fizinę veiklą į visas pagrindines formas
 • dės visas pastangas, kad neveikli visuomenės dalis įsitrauktų į fizinę veiklą per atitinkamas kompanijas ir programas
 • plės jau egzistuojančius renginius, kaip Iššūkio dieną, Pasaulinė ėjimo dieną, pasaulinį tradicinių žaidimų festivalį, tuo stengdamasi įtraukti, sėdimo gyvenimo stiliaus visuomenės dalį
 • mes iššūkius vaikų nutukimui, pensininkų bei mažumų neveiklumui
 • darys įtaką planuojant miestus, transporto sistemas, sporto bazes, mokyklas, kultūrinius renginius bei kreips didžiulį dėmesį fizinei veiklai ir sportui visuomenės gyvenime
 • apie aukščiau paminėtų tikslų įgyvendinimą informuos ateinančius TAFISA kongresus

 

Bazių, sporto bei fizinės veiklos visuomeninių vietų rezoliucija

2005 m. rugsėjo 20 d., Varšuva

 

TAFISA...

 

...akcentuoja, kad adekvačios sporto bazės yra esminė išankstinė sąlyga sporto visiems praktikai. Bazės turi būti įrengtos ir sukonstruotos taip, kad galėtų apimti kuo didesnį veiklos spektrą, tai yra Sportą Visiems. Sporto bazės turi būti funkcionalios bei patrauklios, kad kuo daugiau žmonių juose sportuotų bei skatintų jų gerovę.

 

...pabrėžia, kad sporto bazės pirmiausiai skiriamos varžybiniam sportui, bet tuo pačiu jos turi būti pritaikytos masiniam sportui (kaip sportinės aikštelės, salės, uždarų ir atvirų patalpų baseinai).

 

... pabrėžia, kad, nepaisant to, kad masiniam sportui reikia mažiau vietos ir įrangos, vadinasi valstybinės bazės nėra gyvybiškai svarbios. Mažesni sporto centrai gali būti lengvai integruoti į gyvenamuosius plotus, kur jie skatintų fizinį aktyvumą. Jų pastatymas ir išlaikymas yra pigesni ir jie tampa patrauklesni potecialiems vartotojams. Laisvi, neužimti pastatai gali būti perstatyti ir panaudoti sportiniams tikslams.

 

...kreipia dėmesį į tai, kad tokiose prieinamose visuomei vietose kaip parkuose, pievose, mokyklų kiemuose ir t.t. būtų vykdoma Sporto Visiems veikla.

 

TAFISA tiki:

 

...kad savaitgaliais didelių miestų mažesnės svarbos keliai būtų uždaromi ir juose vykdyti sportinę veiklą. Gerais pavyzdžiais tarnauja Seino pakrantės kelias Paryžiuje bei Ciclovia programa Bogotoje. ..kad konstruojant, statant bei išlaikant sporto bazes apie tai žinotų visa visuomenė, o ne tam tikras skaičius gyventojų. TAFISA teiks paramą vystant ir plečiant adekvačias schemas bei sporto bazių statybos projektus.

 

..kad reikia atkreipti dėmesį į tai, kad besivystančiose šalyse yra didžiulis sporto bazių poreikis. Ribotas lėšas negalima investuoti į prestižinius statybų projektus, nes jie patenkins tik kelių žmonių reikmes. Vietoj to, sportinių galimybių koncepcijos pagalba galima daug pasiekti ir su mažomis lėšomis.

 

...kad ataskaita turėtų būti pateikta ateinančiame TAFISA plenariniame posėdyje apie sporto bazes bei jų tolimesnį vystymą.

 

TAFISA SAVANORIŠKUMO CHARTIJA

 

ĮŽANGA

 

Ir elito ir bendrijos sportinė veikla yra labai svarbi kiekvienai visuomenei ir be savanorių pastangų yra neįmanomas prieinamumas prie visų visuomenės sektorių. Visos amžiaus, rasinės, etninės grupės, visi socialiniai sluoksniai bei lytys turi galimybes gauti naudos iš aktyvios sportinės, rekreacinės bei kultūrinės veiklos.

 

TAFISA tikslas skatinti aktyvų dalyvavimą Sporto Visiems veikloje bei propaguoti savanorišką darbą projektų, programų bei renginių administravime, kas sudaro unikalią sporto entuziastų bei Sporto Visiems dalyvių sistemą.

 

TAFISA remia Jungtinių tautų ir Sporto Visiems narių organizacijas visame pasaulyje tikint, kad savanoriškumas duoda nauda tiek visai visuomenei, bendrijai, kultūros ir sporto asociacijoms bei individualiam savanoriui. Olimpinių žaidynių, tarptautinių sporto asociacijų, nacionalinių, regioninių bei vietinių sporto organizacijų savanoriai ne vien tik prisideda prie Sporto Visiems veiklos įgyvendinamumo ir stiprinimo, bet prisideda prie darnios visuomenės, kuriant pasitikėjimą ir pasikeitimą tarp sportininkų ir gyventojų, kurie mėgaujasi socialinio bedravimo galimybėmis.

 

TIKSLAS

 

Ši Chartija įteisina TAFISA įsipareigojimą dirbti su tarptautinėmis organizacijomis kaip Jungtinėmis tautomis, vyriausybėmis nacionaliniame, regioniniame bei vietiniame lygiuose, tarptautinėmis sporto asociacijomis bei jų nariais, nevyriausybinėmis organizacijomis bei privačiu sektoriumi, kad įteisinti, pagrįsti Sporto Visiems savanorių teises, atsakomybes kontribucijas bei atsakingumą tam, kad

 • remti savanorių veiklą Sporto Visiems projektuose, programose bei veiksmuose visose narėse šalyse;
 • suteikti organizacines galimybes nacionalinėms sporto asociacijoms bei savanorių organizacijoms kartu stiprinti savanorišką dalyvavimą Sporto Visiems judėjimme visame pasaulyje;
 • atsižvelgti į savanorių ir jų organizacijų reikmes bei surasti atitinkamas priemones stiprinti didėjančias savanorių pastangas kurti nesavanaudiškus, įvairius daugianacionalinius Sporto Visiems renginius, kurie vysto pasitikėjimą, toleranciją, socialinę infrastruktūrą;
 • propaguoti tarptautines, regionines, nacionalines bei vietines iniciatyvas, apsaugančias informatyvias, teisines bei socialines savanorių, dalyvaujančių Sports Visiems, teises bei atsakomybę.

 

Fitneso tarptautinės Sporto Visiems asociacijos (TAFISA) chartija remia sportininkų, sporto administratorių bei sporto asociacijų savanorių pastangas, kuriant Sporto Visiems savanoriškumą.

 

TAFISA Sporto Visiems Chartija yra universali ir. Ji vertina laisvus ketinimus, įsipareigojimus, solidarumą, kurie yra pripažinti ir sportinės veiklos ir savanoriškumo.

 

Pastaba: TAFISA padės narėms organizacijoms nustatyti , pagal nacionalines teisines programas, teises ir įsipareigojimus savanoriams Sporto Visiems programose, projektuose. Prašome užpildyti Savanoriškumo apklausos formą, kuri padės tirti bei vystyti Sporto Visiems Savanoriškumo Chartija.

Veiklos partneriai
Visos teisės saugomos. © 2011-2015 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“
BTT Group
Sprendimas: